FONDSLIJST

 

v Edwin Rabbie, Erasmus in crisistijd: Stefan Zweig en en zijn Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. ISBN 978 90 75540 50 5. 54 pp. 9,50

v   Jan Bloemendal, Lof der Zotheid 1511-2011. 2010. 11 pp. (€ 5,-). [LOF-11]

 

v   Jan Bloemendal, Carla Dauven-van Knippenberg, Rudolph Glitz (red.), Von Maria bis Madonna. Von Mutter bis Magd. Vorlesungen im Rahmen des Europäischen Masters Deutsche Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit / From Mary to Madonna. From Mother to Maiden. Lectures Presented as Part of the European Master German Literature of the Middle Ages and the Early Modern Period 2010 (in samenwerking met / in collaboration with Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam) 138 pp. ISBN 978 90 75540 46 8 (€ 15,-) [MARIA MADONNA]

 

v   Cornelius Crocus, Ioseph (1535), ed. Jan Bloemendal. 2010. 216 pp. Scaenica Amstelodamensia, 6. ISBN 978 90 75540 45 1 (€ 20,-) [CROCUS]

 

v   Henk Nellen, Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog. 2010. 38 pp. ISBN 978 90 75540 44 4 Inaugurele rede (€ 10,-) [GROTIUS]

 

 

v   Jacob Ploos van Amstel, Een tempel voor Hugo de Groot, red. Jan Bloemendal en Hans Kristian Ploos van Amstel, ill. Joost Veerkamp. 2010. 127 pp (Luxe editie € 135,-; handelseditie € 44,50) ISBN 978 90 75540 43 7. [TEMPEL LUXE; TEMPEL HANDEL] Zie ook www.veerkamp.nl

 

 

v   Jan Bloemendal, Erasmus en de vrouw in de religie met een vertaling van ‘De abt en de geleerde vrouw’. 2009. 23 pp. (€ 7,50) [ERASMUS-VROUW]

 

v   Jacobus Zovitius, Didascalus. Een geleerd en grappig stuk over de leraar uit 1540, ed. Egbert Vloeimans. 2009. 109 pp. Scaenica Amstelodamensia, 5. ISBN 978 90 75540 42 0 (€ 15,-) [LERAAR]

 

v   Jan Bloemendal (ed.), Politieke en religieuze satire in zestiende-eeuws Amsterdam. Een spel van zinnen van de Zieke Stad van Jacob Jacobsz. Jonck. 2009. 192 pp. Scaenica Amstelodamensia, 4. ISBN 978 90 75540 41 3. (€ 20,-) [JONCK]

 

v   Hans van de Venne (red.), Het album amicorum van Theodorus Schrevelius, 1597-1602. Met een overzicht van zijn leven en werken. 2009. 378 pp. ISBN 978 90 75540 40 6 (€ 39,50) UITVERKOCHT / UNAVAILABLE

 

v   Basilius, Aan de jeugd. Hoe ze kan profiteren van de heidense literatuur, vert. Jan Bloemendal. 2008. 27 pp. (€ 10,-) [BASILIUS]

 

v   Georgius Macropedius, Ode aan de stad Utrecht, vert. Frans Slits. 2008. 36 pp. Ill. ISBN 978 90 75540 38 3 (€ 15,-) [MACROPEDIUS-ODE]

 

v   Harm-Jan van Dam, Verjaard: twee Latijnse verjaardagsgedichten: Publius Papinius Statius ‘De boom van Atedius (ca. 93)’, Hugo de Groot ‘Ode op mijn verjaardag (1604). 2008. 24 pp. ISBN 967 89 75540 31 4 (€ 7,50) [VERJAARD]

 

v   Jan Bloemendal (red.), Macropedius 1558-2008. Macropedius in Europese context. Teksten van de voordrachten gehouden op 3 oktober 2008. 2008. 107 pp. ISBN 978 90 75540 39 0. (€ 15,-) [MACROPEDIUS-2008]

 

v   Cornelius Schonaeus, Iosephus (1590). Een bijbelse komedie van de Christelijke Terentius uit Haarlem, ed. werkgroep studenten GLTC en Latinistiek o.l.v. Jan Bloemendal en Juliette Groenland. 2008. Scaenica Amstelodamensia, 2. ISBN 978 90 75540 37 6 (€ 20,-) [SCHONAEUS-IOS]

 

v   Jan van Herwaarden, Dan weer leed Jacobus van Compostela honger. Overpeinzingen over de relatie tussen Erasmus en Santiago. 2007. ISBN  978 90 75540 36 9 (7,50) [COMPOSTELA]

 

v   Jan Bloemendal en Paul J. Smith (red.), De Muze en de Mythe. Over deliteraire verwerking van het verleden. 2007. ISBN 978 90 75540 35 2 (€ 17,50) [MUZE]

 

v   Ik ga voor niemand opzij: Aforismen van Erasmus. 2006. 17 pp. (€ 2,50)

 

v   Tom B. Deneire, Toon Van Haal, Lipsius tegen Becanus. Over het Nederlands als oertaal. Editie, vertaling en interpretatie van zijn brief aan Hendrik Schotti (19 december 1598). 2006. 197 pp. ISBN 90 75540 34 5 (€ 19,50) UITVERKOCHT / UNAVAILABLE

 

v   Petrus Philicinus, Esther. Een Neolatijnse tragedie uit 1563, ed. werkgroep studenten GLTC en Latinistiek UvA, o.l.v. Jan Bloemendal en Juliette Groenland. 2006. 255 pp. Scaenica Amstelodamensia, 1. ISBN  90 75540 33 7 (€ 20,-) [ESTHER]

 

v   Miekske L. van Poll-van de Lisdonk, Humanisten, brieven en proverbia 2005. ISBN 90 75540 32 9 (€ 5,-) [ERASADAGIA]

 

v   P.C. Hooft, Rede over de waardigheid van de poëzie. Reden vande Waerdigheit der Poesie, ed. Jeroen Jansen. 2005. 56 pp. ISBN 90 75540 30 2 (€ 16,-) [HOOFT]

 

v   Georgius Macropedius, Verzameld toneel, ed. Jan Bloemendal. 2008. 834 pp. Scaenica Amstelodamensia, 3. ISBN 978 90 75540 28 4 (€ 45,-) [MACROPVT]

 

v   Jan Bloemendal, Zoon van David, Zoon van Abraham. Erasmus en Heinsius over het Nieuwe Testament. Naar aanleiding van Mattheus 1:1. 2004. 14 pp. ISBN 90 75540 27 2 (€ 5,-) [ZOON]

 

v   Dirk Sacré, Marcus de Schepper (ed.), ‘Et scholae, et vitae’. Acta selecta van twee colloquia van Orbis Neolatinus (Leuven, 1998-2002). 2004. 200 pp. ISBN 90 75540 26 4 (€ 20,-) [ACTA I]

 

v   Petrus Bertius, Een welbesteed leven en een vroom verscheiden. Lijkrede op Janus Dousa (1604), ed. Chris L. Heesakkers en Wilhelmina G. Heesakkers-Kamerbeek. 2004. 60 pp. ISBN 90 75540 25 6 (€ 10,-) [BERTIUS]

 

v   Janus Lernutius, Ocelli (Oogjes). 2004. 16 pp. ISBN 90 75540 24 8 (€ 7,-) [LERNUTIUS]

 

v   J. Bloemendal (ed.), De Utrechtse Parnas. Utrechtse Neolatijnse dichters uit de zestiende en de zeventiende eeuw. 2003. 198 pp. ISBN 90 75540 22 1 (€ 25,-) [UTRECHT]

 

v   H.W. van Pesch, Klassieke variaties op een stilistisch thema, ed. J. Bloemendal). 2002. 23 pp. ISBN 90 75540 21 3 (€ 4,-) [PESCH]

 

v   Hugo de Groot, ‘O herder, waak voor uwe schapen’. Nederlandse gedichten van Hugo de Groot (1583-1645), ed. Jan Bloemendal en Henk Nellen). 2002. 52 pp. ISBN 90 75540 20 5 (€ 7,-) [GROTIUS]

 

v   Chris L. Heesakkers, Erasmus tegenover het Italiaanse humanisme. 23ste Erasmus Birthday Lecture honouring J. Kelly Sowards onder auspiciën van de Erasmus of Rotterdam Society en het Sir Thomas Browne Institute, gehouden te Leiden op 24 oktober 2002. 2002. 33 pp. ISBN 90 75540 19 1 (€ 5,-) [ERASMUS-ITALIE]

 

v   H.J. de Jonge, Ex ipsis venis, ex ipsis fontibus. On the Importance and Necessity of the Critical Edition of Erasmus’ New Testament Works. De l’importance et de la nécessité d’une édition critique des oeuvres d’Erasme sur le Nouveau Testament. 2002. 15 p. 90 75540 17 5 (€ 3,50) [ERASMUS-VENIS] In samenwerking met het ‘Conseil international pour l’édition des oeuvres complètes d’Erasme’ (Den Haag)

 

v   H.J. de Jonge, Direct uit de bronnen. Over belang en noodzaak van de kritische editie van Erasmus’ Latijnse vertaling en Griekse tekstuitgave van het Nieuwe Testament. 2001. 15 pp. ISBN 90 75540 16 7 (€ 3,-) [ERASMUS-DIRECT]

 

v   Hans van de Venne, Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Dl. 1 Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, ‘s-Gravenhage en Haarlem. 2001. 604 pp. Dl. 2 Vriendenkring 2002. 535 pp. Dl. 3 Bibliography 2004. 465 pp. ISBN 90 75540 15 9 / 90 75540 18 3 / 90 75540 23 x (€ 150,-) [SCHONAEUS] Ook verschenen als nr. 15.1, 15.2 en 15.3 in de Haerlem reeks. / Nrs. 15.1, 15.2 and 15.3 have been published in the Haerlem-reeks as well. Vols. 15.1, 15.2 and 15.3

 

v   Seneca, Medea, vert. inl. J. Bloemendal; met een bijdrage van Richard Haasen. 2001. 68 p. 90 75540 14 0 (€ 7,-) [MEDEA]

 

v   Karl Enenkel, Paul van Heck (red.), De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. 2001. 254 pp. ISBN 90 75540 13 2 (€ 23,50) [MENSEN]

 

v   Jacobus Eyndius, Water en vuur of De heerlijke sneeuwballen. 200. 8 pp. (€ 7,50) [EYNDIUS]

 

v   Chris L. Heesakkers, Humanisten in de arena. Afscheidscollege gehouden op 15 juni 2000 in de Agnietenkapel te Amsterdam. Met bijdragen van Fokke Akkerman, Marijke Spies, Willem Frijhoff. 2000. 44 pp. ISBN 90 75540 12 4 (€ 7,-) [ARENA]

 

v   Daniel Heinsius, Laus pediculi. Lof van de luis, ed. René Veenman. 2000. 92 p. 90 75540 11 6 (€ 11,50) [LOFLUIS]

 

v   Karl Enenkel, Sjaak Onderdelinden, Paul J. Smith (red.), ‘Typisch Nederlands’. De Nederlandse identiteit in de letterkunde. 1999. 204 pp. ISBN 90 75540 09 4 (€ 21,-) [TYPISCH]

 

v   Catullus en Revius, Over leven, liefde en dood, ed. J. Bloemendal. 1998. 8 pp. (€ 3,50) [CATREV]

 

v   J.P. Guepin. Het leven uit de dood. Een verjaardagscadeau van [voor] Jan Pieter voor [van] zijn vrienden en vriendinnen. UITVERKOCHT / UNAVAILABLE

 

v   Jan Bloemendal, Abraham Bochstad, Christus en de Dood. 1999. 18 pp. (€ 3,50) [BOCHSTAD]

 

v   Caspar Ens, Princeps Auriacus, sive Libertas defensa (1599) (De prins van Oranje, of de verdediging van de Vrijheid), ed. J. Bloemendal en J.W. Steenbeek. 1998. 99 pp. ISBN 90 75540 07 8 (€ 11,50) [ENS]

 

v   J. Bloemendal, Een handvol Huygens. Vijf Latijnse gedichten van Constantijn Huygens vertaald en toegelicht. 1997. 38 p. 90 75540 06 x (€ 3,50) [HANDVOL]

 

v   Karl Enenkel, Chris Heesakkers (eds). Lipsius in Leiden. Studies in the Life and Works of a great Humanist on the occasion of his 450th anniversary. 1997. 183 pp. ISBN 90 75540 05 1 UITVERKOCHT / UNAVAILABLE

 

v   Georgius Macropedius, Aluta (1535), ed. Jan Bloemendal en JanW. Steenbeek. 1997. 109 pp. ISBN 90 75540 04 3 (€ 12,-) [ALUTA]

 

v   Daniel Heinsius, Auriacus, sive Libertas saucia. 1602, ed. J. Bloemendal. 1997. 2 dln. 369, 363 pp. ISBN 90 75540 03 5 UITVERKOCHT / UNAVAILABLE

 

v   Constantijn Huygens, Epimikta. Een rouwklacht in het Latijn op de dood van zijn echtgenote (1637-1638), ed. J.P. Guepin. UITVERKOCHT / UNAVAILABLE

 

 

Comments are closed.